Addvantage

Rada Rodziców

Rada Rodziców Akademickiego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie funkcjonuje na mocy Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespołu. Kadencja Rady Rodziców AZSO upływa we wrześniu 2017 r.


Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

 • Paulina Narimany 2 b - Przewodniczący
 • Jolanta Dorobisz 3 c – V-ce Przewodniczący
 • Joanna Szafarczyk 1 c – V-ce Przewodniczący
 • Małgorzata Kern 1 a - Sekretarz
 • Edyta Wodziczko 1 e - Członek RR
 • Jacek Wesenfeld 3 b - Członek RR
 • Krystyna Danysz 2 c - Członek RR
 • Marta Chmielewska 3 gda - Członek RR
 • Anna Łakomy 1 d - Członek RR
 • Jacek Kostek 3 d - Członek RR
 • Jarosław Kaczmarski 2 gdb - Członek RR
 • Aleksandra Kluba 2 d - Członek RR
 • Agnieszka Kolryga 2 gdc - Członek RR
 • Joanna Krawczyk-Płonka 2 gda - Członek RR
 • Alina Majewska-Łysoń 1 b - Członek RR

Księgowa Rady Rodziców:

 • Agnieszka Głogowska

Konto bankowe Rady Rodziców:

Przelewy - tytułem "wpłata na rzecz szkoły", proszę kierować na rachunek:
ING Bank Śląski O/Chorzów 23 1050 1214 1000 0024 2199 2500


Kasjer Rady Rodziców:

 • Mariola Zachłod
Akademicki Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chorzowie,
ul. gen. H. Dąbrowskiego 36, parter - s. 102 (sekretariat)


Kasa Rady Rodziców czynna jest:

 • poniedziałek - czwartek - 9:30 - 17:30
 • piątek - 9:30 - 15:30
 • w trakcie klasowych zebrań rodzicielskich (według harmonogramu zebrań)

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie internetowej AZSO w dziale „Statut i regulaminy”


Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Rodziców.

PROTOKÓŁ nr 2/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 3/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 4/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 5/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 6/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 8/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 9/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 10/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 11/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 12/2014-2015
PROTOKÓŁ nr 2/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 3/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 4/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 5/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 6/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 7/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 8/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 9/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 10/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 11/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 12/2015-2016
PROTOKÓŁ nr 1/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 2/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 3/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 4/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 5/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 6/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 7/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 8/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 9/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 10/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 11/2016-2017
PROTOKÓŁ nr 1/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 2/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 3/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 4/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 5/2017-2018
PROTOKÓŁ nr 6/2017-2018