Addvantage

Warsztaty SM CEBI kwiecień 2016

Opis galerii:
Warsztaty w ramach dwustronnej umowy ze Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych